English site
DSE-Fabrik

Solcelleanlæg til erhverv


Et solcelleanlæg er en rentabelt investering både økonomisk og miljømæssigt
El-prisen vokser, renten falder En af de væsentligste årsager til at solceller er mere interessant end nogensinde før er, at elprisen de seneste 35 år i gennemsnit er vokset med cirka 7 procent om året. Dertil kommer, at renten lige nu ligger på et historisk lavpunkt. Dermed viser beregninger, at der er penge at spare ! Selv hvis solcelleanlægget finansieres ved hjælp af et nyt lån i boligen. Vi har efterhånden vænnet os til, at el-regningen vokser år for år, og det er svært at se, hvad der skal stoppe den udvikling. Således er der udsigt til, at besparelsen ved at producere sin egen strøm, kun vil blive større i takt med, at prisen på "almindelig el" stiger. Som eksempel kan man tage udgangspunkt i en husstand med et årligt elforbrug på 6.000 kilowatt svarende til ca. 12.000 kroner. Hvis denne husstand optager et boliglån på 120.000 kroner til 4 procent i rente og investerer pengene i et solcelleanlæg, vil husstanden allerede det første år få overskud på investeringen. Og det er vel at mærke efter udgifter til renter og afdrag samt vedligehold af solenergianlægget er betalt.

Da et solcelleanlæg er en langsigtet investering er det væsentlig at udvælge solcelle paneler af høj kvalitet og sikre sig at fremstillings processen er korrekt ned til de mindste detaljer.

OBS: Nettomålerordningen er pr. 20. November 2012 ændret til følgende:
Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer. Samtidig fjernes loftet på 6kW for
solcelleanlæg, hvilket muliggør større anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug m.v.

Virksomheder kan nettoafregne på timebasis på samme vilkår som private hjem for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at den forbruges. Her stiger værdien af den solcelleproducerede strøm for virksomheder, landbrug, gartnerier m.v. således mere end 3 gange.

For den overskydende elproduktion kan virksomheder m.v. afregne til den midlertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kWh i 10 år for anlæg op til 400 kW etableret i 2013.

Rekvirer en økonomisk beregning over garanti perioden på 25 år på: salg@dansksolenergi.dk

Se også vores udvalg af bygningsintegrerede løsninger som i mange tilfælde vil kunne erstatte anden facade- og tagbelægning, ovenlys vinduer eller skygge lameller m.m. Læs mere.....

Finansiering af solcelleanlæg kan evt. gøres med et prioritetslån, realkreditlån eller banklån

Elpriser for husholdninger 2005-2012

Den gennemsnitlige elpris for husholdningskunder med et årsforbrug på 4000 kWh var primo 2009
2,10 kr./kWh, hvilket er 6,4% højere end året før. Siden 2001 er elprisen steget med 36,0%.

Solcelle modulerne har en levetid på ca. 40-50 år, og der gives en produktions garanti på 25 år, hvor moduler skal kunne producere minimum 80% af den strøm de producerede oprindeligt.

Fremstillingsprisen for solceller er på vej ned og i takt med prisfaldet er markedet vokset eksplosivt - alene sidste år med 35 procent på verdensplan. Solcelleproducenterne forventer, at den gennemsnitlig vækst vil være på min. 20 procent årligt i de kommende tre årtier.print siden

 
SolcellerSolcellSolcelleEnergiSolSolcell RISolceller
Dansk Solenergi Aps | Danish Solar Energy Ltd.
Hoved afd.: Flensbjerg 8 - 4960 Holeby, Telefon: +45 3536 7777 - WebFax:
Email: info@dansksolenergi.dk - salg@dansksolenergi.dk

www.dansksolenergi.com